Pressemeldinger

Se alle artikler

Ny statlig lånegaranti øker bankfinansiering til havbruksnæringen

Første selskap som benytter ordningen er Norwegian Fish Company (NFC) via deres datterselskap Finnmark Fisk, i Mehamn i Finnmark.

Nysatsingen NFC planlegger etter hvert å etablere 40–50 helårlige arbeidsplasser. Fabrikken i Mehamn ble tidligere brukt av Norway Seafoods, men med ny teknologi og nye eiere skal NFC produsere butikklare forbrukerpakninger av både laks og hvitfisk på helårsbasis basert på både ferskt og frossent råstoff. Fisken skal selges under varemerket Gamvik. Selskapet har eksportkontrakt med Ica i Sverige. Investeringen i fabrikken er finansiert med bl.a. banklån fra DNB, garantert av Giek, skriver Giek i en pressemelding.

Giek er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Giek har som formål å fremme norsk eksport og norske investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av Den norske stat.

– Norwegian Fish Company er veldig fornøyd med å kunne være det første selskapet som får nytte av denne ordningen. Spesielt som nystartet produksjons- og eksportbedrift uten historikk, er det helt avgjørende for oss med et godt samarbeid med bank og finans, og dette bidrar til at vi kan klare å etablere oss som en aktør i det internasjonale markedet innen fisk- og sjømat, sier Jørn-Gunnar Jacobsen, konsernsjef i Norwegian Fish Company.

Næringsminister Monica Mæland (H) lanserte i juni en ny statlig långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge, kalt internasjonaliseringsgaranti.

– Jeg er glad for at den nye garantien fungerer etter hensikten. Et tettere samarbeid mellom eksportører, bankene og staten gjør at kapital kommer på bordet – og utløser ny aktivitet og eksport, sier næringsministeren i pressemeldingen.

– Vi er ikke så overrasket over at første garanti av dette slaget går til et selskap i sjømatnæringen. Dette er en stor næring i Norge og som både har veldig høy grad av eksport og som samtidig investerer i stadig mer avansert teknologi. Vi tror at Internasjonaliseringsgarantien vil kunne være relevant for mange selskap i denne bransjen, sier kundeansvarlig Astrid Etienne i Giek i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.