Pressemeldinger

Se alle artikler

Ny bekreftelse på avl av luseresistent laks

En nylig avsluttet studie viser nær halvering av lusepåslaget ved bruk av andre generasjon genomisk seleksjon for luseresistens.

Det skriver AquaGen i en pressemelding.

Dette er tredje gang AquaGens avlsstrategi for luseresistens blir verifisert under kontrollerte lusesmitteforsøk av laks, og bekrefter at avl for luseresistens gir en reduksjon i lusepåslaget.

I det siste lusesmitteforsøket, utført av VESO Vikan i 2017, ble laksesmolt fra andre generasjon genomisk seleksjon testet. To fiskegrupper var genomisk selektert for henholdsvis høy og lav resistens mot lus. I tillegg var det med en uselektert fiskegruppe som fungerte som kontroll. Alle fiskene gikk i samme kar og ble smittet to ganger. Etter første smitte og lusetelling, ble fisken avlust med ferskvann, før den ble smittet og lusetelt igjen.

– Ti dager etter første smitte viste resultatene en forskjell i antall lus mellom fisk selektert for høy og lav resistens på 53 %. Tilsvarende etter andre smitte var forskjellen mellom disse gruppene på 55 %. Den høyresistente gruppen hadde henholdsvis 40 % og 45 % færre lus etter første og andre smitte sammenlignet med den uselekterte kontrollgruppen, skriver AquaGen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.