Pressemeldinger

Se alle artikler

Monterey Bay Aquarium setter godkjentstempel på oppdrettslaks fra Skjerstadfjorden

Laks produsert i Skjerstadfjorden er et av de mest bærekraftige sjømatvalgene du kan ta. Det kommer frem i en internasjonal forbrukeranbefaling publisert mandag.

Det er Monterey Bay Aquarium Seafood Watch-programmet som har evaluert produksjonen ved Edelfarm, Wenberg fiskeoppdrett og Salten Stamfisk (Salten Aqua-gruppen). Anbefalingen utarbeides etter strenge kriterier, hvor miljøtilstanden i fjorden og hvor godt oppretterne ivaretar miljømessig bærekraft i driften, er avgjørende for resultatet, skriver Salten Aqua i en pressemelding.

Ifølge Ryan Bigelow i Seafood Watch er dette den første sjøbaserte produksjon av atlantisk laks i verden som får den beste anbefalingen. I tillegg scorer bedriftene i Skjerstadfjorden svært godt da det foreligger gode miljødata over flere år med kunnskapsinnhenting, og den samlede miljøpåvirkningen er lav ifølge Seafood Watch standarden.

– Av ti hovedkriterier er ni vurdert i beste kategori. Den endelige anbefalingen for laks fra Skjerstadfjorden ble dermed også grønn og beste valg, skriver Salten Aqua.

Monterey Bay Aquarium Seafood Watch er en uavhengig miljøorganisasjon som jobber for å ivareta havområdene i verden. Gjennom forbrukeranbefalinger og sjømatguider for en lang rekke arter fremmer de bærekraftige fiskerier og akvakulturproduksjon.

– For oss er dette særdeles hyggelig. Nyheten om at anbefalingen ble grønn, og dermed «beste valg», gjør oss trygg på at det jobbes godt og riktig i selskapene i gruppen. Vi har også naturgitte kvaliteter i Skjerstadfjorden som er gunstige for oppdrett. Lakseproduksjon i Skjerstadfjorden vil aldri bli stor i volum hverken i nasjonal eller internasjonal målestokk. Da er det ekstra hyggelig at en slik forbrukeranbefaling som Seafood Watch anbefaler laks herfra som et av de beste valgene for bærekraftig sjømat. Det har betydning for oss lokalt og for eksport av laksen i det internasjonale markedet, sier Geir Wenberg i Salten Aqua i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

d181cba978619d7328a908dea9ff850a Wenbergs lokalitet Leivsethamran i Skjerstadfjorden i Fauske kommune. (Foto: Bård Selfors)