Pressemeldinger

Se alle artikler

Søker tre FoU-tillatelser

Ellingsen Seafood og Folla Alger vil teste ut taredyrking på lokalitet nært et lakseoppdrett i Nord-Norge.

– Det nylig avsluttede forskningsprosjektet Exploit finansiert av Norges forskningsråd og utført av Sintef Ocean sammen med Havforskningsinstituttet, NTNU og Bellona viser at taredyrkning fungerer best når anlegget plasseres nært et allerede eksisterende oppdrettsanlegg for laks. Resultatene viser at taren da kan vokse dobbelt så fort som om taredyrkningen skjer på en lokalitet som ikke er i nærheten av et lakseoppdrettsanlegg. I tillegg viser ny forskning at ingredienser i tare kan ha positive helseeffekter på mennesker og dyr. Disse resultatene har vært en tankevekker for Folla Alger og oppdrettsselskapet Ellingsen Seafood, som nå ønsker å fortsette forskningen på integrert havbruk i stor skala, skriver Folla Alger og Ellingsen Seafood i en pressemelding.

De har fått med seg Sintef Ocean, NOFIMA og Nord Universitet og håper Fiskeridirektoratet sier ja til søknaden om tre FoU-tillatelser for laks.

– Integrert havbruk er en spennende mulighet for å teste om samproduksjon av tare og laks kan ha positiv betydning for fiskehelse, og med tanke på å utvikle nye fôringredienser fra tare med positive helseeffekter for laks, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

– Det er startet prosjekter på integrert havbruk i Sør-Norge. Med prosjektet Aurora vil vi fremskaffe ny kunnskap om integrert havbruk av laks og tare i Nord-Norge. Senere sesongmessig vekst og begroing av tare om høsten i nord sammenlignet med tidlig om sommeren i sør indikerer vesentlig større effekt av samproduksjon i nord. Årsaken til dette er at hovedperioden for tareproduksjon i større grad sammenfaller med perioden for størst lakseproduksjon og næringssaltutslipp fra lakseoppdrett, sier Tarald Sivertsen, styreleder i Folla Alger i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.