Pressemeldinger

Se alle artikler

Ny FHF-rapport om yersiniose

Et nytt prosjekt finansiert av FHF har gitt mer kunnskap om yersiniose, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Yersiniose

  • Også kalt rødmunnsyke
  • Bakteriesykdom som kan ramme mange typer fisk og andre dyr. Er forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri
  • I Norge er det hovedsakelig serotype 01 som dominerer
  • Ganske utbredt i akvakultur globalt, men da i hovedsak på regnbueørret i ferskvann
  • Fører til blodforgiftning som rammer hele fisken (alle organer i fisken). Skaper blødninger i organer, fettvev, svømmeblære og bukhinne. En alvorlig tilstand
  • I Norge ble Yersinia ruckeri påvist ved 34 lokaliteter, 27 matfiskanlegg og syv settefiskanlegg for laks
Kilder: Veterinærinstituttet og Åkerblå

Det melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine nettsider mandag.

FHF skriver at de tidligere var utfordringer med utbrudd rett etter utsett av smolt, mens det de to seneste årene har vært økende tilfeller av sykdom på voksen laks i andre produksjonsår i sjø.

- Vi har fått mye ny kunnskap om Yersinia ruckeri gjennom dette avsluttede prosjektet. Man har fått utviklet spesifikke qPCR analyser for påvisning av ulike stammer av bakterien. Analysene som er gjennomført viser at bakterien er mer utbredt i norsk akvakultur enn tidligere antatt. Det ser også ut til at serotype O1 består av flere adskilte grupper og at de fleste gruppene representerer antatt lav- eller ikke-virulente typer (..), sier Sven Martin Jørgensen, fagsjef fiskehelse i FHF, i meldingen.

I meldingen opplyses det videre at det er behov for å utvikle qPCR-analyser/assay som skiller avirulente og virulente stammer av serotype 01. Videre er det behov for en standardisert smittemodell i sjøvann, med mer.

«Basert på disse kunnskapshunnene har FHF nylig konkurranseutsatt nye prosjektforslag på yersiniose. Det vil settes i gang nye aktiviteter i løpet av våren 2018», heter det.

Prosjektet hadde et budsjett på 4,0 millioner kroner, og det var Veterinærinstituttet som var prosjektleder, mens Patogen var ansvarlig for PCR-undersøkelser. HER finner du sluttrapport og mer informasjon om prosjektet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.