Pressemeldinger

Se alle artikler

Utlysning: 20 millioner kroner til lakselusforskning

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har utlyst 20 millioner kroner til «testing og dokumentasjon av metoder og tiltak for forebygging av lakselus».

FHF

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er norsk sjømatnærings verktøy for å styre næringens investeringer i forskning og utvikling (FoU)
  • FHF er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien på norsk sjømat
  • Styret velges ut av Nærings- og fiskeridepartementet. FHF består av en rekke industrigrupper med representer fra næringen som prioriterer prosjekter og temaer som ønskes belyst
  • FHF driver ikke med forskning selv, men er blant Norges største innkjøpere av oppdragsfinansiert forskning
  • Budsjettet i 2017 er på 357 millioner kroner, hvorav 64 millioner kroner er merinntekter fra 2016.
  • FHF hadde ved utgangen av 2016 20 ansatte, de fleste ved hovedkontoret i Oslo.

Kilder: FHFs nettsider og årsrapport for 2016

Prosjektene de søkes om kan være forsøk og/eller studier i større skala for dokumentasjon av effekt mot lus.

Fullstendig utlysningstekst kan du studere HER

Søknadsfrist er satt til 21. mars kl 15:00.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.