Pressemeldinger

Se alle artikler

Suspenderer to ansatte etter feilinformasjon

Eksportselskapet Ocean Quality har suspendert to ansatte etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter.

Selskapet samarbeider tett med myndighetene og har gjennomgått og forbedret interne rutiner for å hindre at dette skjer igjen, heter det i en pressemelding som er sendt ut gjennom NTB Info.

Den 31. januar mottok Ocean Quality et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk laks fra selskapet til Kina, fordi Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående eksport av forsendelser med laks til Kina. Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore as 25. og 26. januar.

– Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Dermed har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil grunnlag. Ocean Quality har dermed eksportert laks til Kina som ikke var godkjent for Kina, sier Øyvind Fossøy, styreleder i Ocean Quality, i meldingen.

Anmeldt av Mattilsynet

– Vi har anmeldt virksomhetene til politiet og suspendert dem fra eksport til Kina. I tillegg øker vi kontrollen av eksporten av fersk laks til Kina for å sikre oss at aktørene følger kravene i lakseprotokollen, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, i en pressemelding.

Laksen som ble eksportert til Kina med uriktig dokumentasjon, har hatt sykdommen PD. De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen. Kina godtar imidlertid ikke import av fisk som har hatt PD. Kravet om PD-fri laks er et fiskehelsekrav og har ingenting med mattrygghet å gjøre. Laksen er trygg å spise.

– Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges. På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken, sier Gjein.

Etter det Ocean Quality vet i dag, har sending av feilmerket fisk til Kina pågått i en begrenset periode på noen uker.

Har satt inn tiltak

– Vi ser svært alvorlig på hendelsen. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og vi beklager sterkt at det har skjedd. Ocean Quality har suspendert to ansatte som etter det selskapet kjenner til, har vært involvert i dette, sier Fossøy.

Etter Mattilsynets kontroll, gjorde Ocean Quality en fullstendig gjennomgang av sine rutiner og systemer for eksport for å finne ut hvordan dette kunne skje.

– Basert på gjennomgangen har vi innført tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Vi har blant annet skjerpet inn rutinene for egenerklæringer og interne kontroller. Ansatte som jobber med eksport til Kina, har fått opplæring i de nye rutinene. Vi har også gitt en redegjørelse til Mattilsynet om tiltakene og har en dialog med tilsynet om dette. Alle skal kunne stole på at vår fisk er det vi sier den er, uttaler Fossøy.

Etter den kunnskapen Ocean Quality har i dag, har hverken selskapet eller de involverte hatt økonomisk vinning på feilinformasjonen.

– Kontrollsystemet fungerer

Ocean Quality as samarbeider nå med Mattilsynet og politiet, som etterforsker om det foreligger brudd på Matloven og om det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene.

– Vi samarbeider tett med norske myndigheter for å få alle fakta på bordet. Når vi har et fullstendig bilde, må vi vurdere om vi skal sette inn ytterligere tiltak, uttaler Fossøy.

Ocean Quality takker Mattilsynet for å ha oppdaget uriktig bruk av dokumentasjon.

– Dette viser at myndighetenes kontrollsystem fungerer. Det har gitt oss mulighet til umiddelbart å rydde opp og forbedre våre rutiner, sier Fossøy.

Ocean Quality presiserer at etter den informasjon som nå foreligger, tyder alt på at uriktig bruk av dokumentasjon er gjort av enkeltansatte i Ocean Quality as alene. Selskapet beklager at Bremnes Seashore as er dratt inn i saken.

Ocean Quality har innstilt all eksport til Kina inntil videre, etter pålegg fra Mattilsynet. Ocean Quality as kommer med mer informasjon når dette foreligger.

Styret i Ocean Quality as stiller seg bak Øyvind Fossøys uttalelser.