Pressemeldinger

Se alle artikler

Dødeligheten i norsk havbruk ned til 15,4 prosent

Dødeligheten på laks i havbruk viser en nedadgående trend. Samlet dødelighet for den siste årsklassen laks var på rundt 15,4 prosent, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Sjømat Norge har sett på den relative forekomsten av dødfisk per årsklasse siden 2002. Tallene er basert på statistikken fra Fiskeridirektoratet over innrapporterte produksjonstall for laks fra samtlige lokaliteter i Norge. Dødeligheten har i perioden gått ned fra cirka 20 prosent til cirka 15,4 prosent.

– Uansett årsak er det ingen som ønsker tap i produksjonen. Det er svært positivt at tallene klart peker mot at holdet av laks i sjøfasen er blitt vesentlig bedre, sier Henrik Stenwig i Sjømat Norge i pressemeldingen.

Årsklassene 2016 og 2017 er ikke med i beregningene fordi produksjonen fremdeles pågår for disse årsklassene. Så langt følger utviklingen samme trend som foregående år, skriver Sjømat Norge.

Relativ forekomst av dødfisk vil si den prosentvise andel registrert dødfisk i forhold til det totale antall fisk utsatt for den gitte årsklassen. Dødfisk er i Fiskeridirektoratets statistikk definert som «antall døde fisk som er tatt opp av merdene».

Tallene fra Sjømat Norge viser at dødeligheten rett etter utsett viser en nedadgående trend, men at dødeligheten senere i produksjonssyklusen har økt noe. Det indikerer en større frekvens av dødfisk senere i produksjonssyklusen for de siste årene og dette kan sannsynligvis relateres til effekten av håndtering av fisken i kombinasjon med forekomst av sykdom som f.eks. lakselus og PD.

– Totalt sett ser vi at det er en nedadgående trend i utviklingen av den totale frekvensen av dødfisk, med en redusert prosentvis frekvens per årsklasse i forhold til det antallet som er satt ut, skriver de.

Tallene viser videre at det har vært til dels store variasjoner fra år til annet, men det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon på landsbasis som kan forklare årsakene til disse variasjonene.

– Det er ingen tvil om at forekomsten dødfisk er uønsket, og det er derfor meget positivt at tallene klart peker mot at holdet av laks i sjøfasen er blitt vesentlig bedre i perioden 2002 til 2015 når man bruker prosentandelen av dødfisk som indikator, skriver Sjømat Norge.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.