Pressemeldinger

Se alle artikler

Atlantis går videre med sin ene tillatelse

Atlantis Subsea Farming AS har bestemt seg for å gå videre med sin ene innvilgete utviklingstillatelse.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Det går fram av en børsmelding fra Akva group nå i formiddag. Prosjektet Atlantis Subsea Farming er eid med én tredel hver av Akva group, Sinkaberg Hansen og Egersund Net.

Opprinnelig var det søkt om seks tillatelser, men etter en prosess lå det an til at Fiskeridirektoratet ville godkjenne to. Men i forrige uke kom beskjeden om at tillatelsen bare blir gitt for én.

I børsmeldingen heter det at styret i Atlantis ikke vil anke avgjørelsen, noe de hadde mulighet til.

Du kan lese mer om bakgrunnen for Atlantis Subsea Farming HER.

- Prosessen knyttet til søknad om utviklingstillatelser har vært utmattende og uforutsigbar. Vi søkte 29. januar 2016 og først nå foreligger det en beslutning. Prosessen kan sammenlignes med å hoppe høyde uten å vite hvor listen ligger. Vi er nå nødt for å gå gjennom prosjektet enda en gang og redusere omfanget av hva som er mulig å dokumentere og teste med redusert biomasse. Vi vil likevel få verdifull kunnskap ut av prosjektet når det gjelder teknisk funksjonalitet, skriver Trude Olafsen i en pressemelding som tikker inn etter at beørsmeldinga er sendt ut.

Hun er daglig leder i Atlantis Subsea Farming.

- I løpet av søknadsperioden har vi bare blitt enda mer overbevist om at denne teknologien vil ha ei framtid -– både fordi oppdrett i dypet har noen åpenbare fordeler og fordi teknologien har et kostnadsnivå som vil være bærekraftig etter at selve utviklingsprosjektet er over, legger hun til.

Myndighetene er nå i ferd med å evaluere ordningen med utviklingstillatelser.

- Det blir interessant å se hva konklusjonen blir. Vi bidrar gjerne med innspill i denne prosessen da det er viktig at en slik ordning faktisk oppfyller det som var den politiske intensjonen når ordningen ble etablert, skriver Olavsen til slutt.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.