Pressemeldinger

Se alle artikler

Hjalte overtar for Ottesen i Norwell

Tor Hjalte er ansatt som ny driftsdirektør i Norwell, mens Per Vidar Ottesen blir viseadministrerende direktør.

Driftsdirektør Per Vidar Ottesen i Norwell har vært med helt siden lakseeksportøren ble startet i 1996. Nå blir han viseadministrerende direktør, mens Tor Hjalte overtar som driftsdirektør, skriver Norwell i en pressemelding.

– Ottesen har gjort en veldig god jobb over 20 år, og vært svært viktig for utviklingen av Norwell, som fra å være et nystartet eksportselskap med 2–3 millioner kroner i egenkapital, nå er et selskap med 1,6 milliarder kroner i omsetning og en egenkapital på 85 millioner kroner, skriver de i pressemeldingen.

Hjalte er 52 år og utdannet diplomkandidat fra Varehandelens Høyskole og har blant annet erfaring fra plateselskapet EMI Norsk, Lerum Fabrikker og Bama. Han har vært ansatt i Norwell i to perioder. Første gang fra 2001 til 2007 og deretter fra 2012. Hjalte har jobbet som salgssjef i Norwell siden 2012 og kom da fra stilling som innkjøpssjef i Skaar Norway.

Han overtar stillingen 1. april, samtidig som Ottesen går inn i den nyopprettede stillingen som viseadministrerende direktør. Ottesens ansvar blir å jobbe med langsiktige kontrakter, sikring og trading av finansielle derivater. I tillegg vil han jobbe med videreutvikling av eksportselskapet Norwell, går det frem av pressemeldingen.

– Jeg er veldig glad for denne løsningen. Per Vidar har lagt ned en stor arbeidsinnsats for Norwell gjennom mange år. Arbeidet og ansvaret for å lede et kjøps- og salgsteam i denne bransjen er svært krevende, spesielt med tanke på de prissvingningene og de uforutsigbare volumprognosene som vi har sett de siste årene. Jeg har stor forståelse for at han nå ønsker en friere stilling, der han kan får brukt sitt engasjement på en ny måte. Jeg har stor tro på at endringen vil styrke Norwell, sier administrerende direktør Ingrid Kassen i pressemeldingen.

I tillegg til disse endringene skal selskapet utlyse en eller to nye stillinger på salg.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, LinkedIn og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.