Pressemeldinger

Se alle artikler

Hampidjan kjøper IKKE Mørenot

Islandske Hampidjan opplyser i en børsmelding at de trekker seg fra prosessen om et mulig kjøp av Mørenot.

Mørenot

 • Selskap som produserer og selger ulike produkter til fiskeri, havbruk og seismikkbransjen.
 • Til fiskerinæringen leverer de blant annet garn, kroker, tråler og teiner.
 • Til havbruksnæringen leverer de nøter, fortøyninger og impregneringsmiddel med mer.
 • Konsernet består av en rekke (stort sett heleide) datterselskaper.
 • Konsernspissen Mørenot Holding AS har en rekke eiere. Størst er Notvika AS (45,8 %), et selskap som eies av Nina, Ewa og Camilla Hildre. Bodil Solveig Laverton og Gro Ringstad Akselsen eier 7,0 prosent hver av Mørenot Holding AS.
 • I 2016 omsatte konsernet for 804 millioner kroner, med et driftsresultat på 41 millioner kroner. Bokført egenkapital ved årsskiftet var 268 millioner kroner, mens langsiktig gjeld var 253 millioner kroner.
 • Hovedkontoret ligger i Søvik, nord for Ålesund.

Hampidjan

 • Islandsk konsern med aktivitet innen en rekke industrier som fiskeri, offshore, seismikk, fortøyning og forsvar
 • Har gjennom ulike hel- og deleide datterselskaper virksomhet i en rekke land på ulike kontinenter
 • I Norge har konsernet selskapene Vonin Refa, Tromsø Sjøsenter og Herøy Terminal
 • Konsernet hadde i snitt 911 ansatte i 2016
 • Kjøpte færøyske Vonin våren 2016. Selskapene var omtrent like store (målt i omsetning, begge rundt 60 millioner euro).
 • I 2016 var omsetningen på 117 millioner euro, mens bruttoresultatet (ebitda) var knapt 15 millioner euro.
 • Største eier er færøyske Vogun, som eier 38,6 prosent. De ti største aksjonærene kontrollerte ved årsskiftet 84,6 prosent av selskapet.
 • Ved årsskiftet hadde konsernet en egenkapital på 93,5 millioner euro, og langsiktig gjeld på 67,5 millioner euro
Kilder: Selskapets årsrapport, IntraFish.com

(Oppdatert onsdag kl 10:19 med nett siste avsnitt)

«Det vises til børsmelding datert 2. desember 2017 om mulig oppkjøp av Mørenot, en norsk leverandør til selskaper innen fiske, havbruk og marin seismikk. Hampidjan bekrefter at de har trukket seg fra prosessen», opplyses det i den korte meldingen.

Den første børsmeldingen fra islendingene gikk ut dagen etter IntraFish skrev at Mørenot kunne bli solgt til Hampidjan. Anonyme kilder spekulerte da i om Hampidjan hadde den finansielle løfteevnen til å kjøpe Mørenot.

Andre potensielle kjøpere som ble nevnt (fortsatt av anonyme kilder) var det London-baserte fondet HIG Capital og amerikanske Pontos Aqua (eid av Tinicum). Det ble da spekulert i en pris på rundt 800 millioner kroner for Mørenot (selskapsverdi, altså egenkapital OG gjeld).

Det er Saga Corporate i Bergen som har salgsmandatet på Mørenot.

22. januar skrev IntraFish at salget drar ut i tid. Vi lyktes da ikke med å få kommentar fra Saga Corporate, men Mørenots styreleder Sveinung Flem sa at «prosessen går i henhold til tidsplanen styret har lagt».

En kandidat igjen

Ifølge avisen Nett.no forhandler selgerne nå med en potensiell kjøper. En avklaring skal være nært forestående.

- Det bør ikke ta veldig lang tid, sier administrerende direktør Knut Berge til Nett.no.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Mørenot-prosessen drar ut i tid

Mørenot har ennå ikke fått nye eiere. Rotete prosess, sier en kilde – fremdriften går som planlagt, sier styreleder. Midt oppi prosessen slutter en ledende ansatt.