Pressemeldinger

Se alle artikler

Sjømat Norge har inngått tariffavtaler for sjøfolk

Sjømat Norge har nå landet avtalene de rett før jul inngikk intensjonsavtaler om å få på plass.

«I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund tariffavtaler for skip tilsluttet Sjømat Norge», heter det i en melding publisert på organisasjonen nettsider tirsdag kveld.

Avtalene gjelder ansatte på brønnbåter, ensilasjefraktere og andre skip knyttet til marin sektor.

Det var 18. desember at Sjømat Norge meldte at de signerte en intensjonsavtale om å få på plass disse tariffavtalene i løpet av første kvartal 2018.

Servicebåter neste

IntraFish skrev i begynnelsen av januar at kampen om organisering av havbruksfartøy øker. I dag er mange medlemmer av Kystrederiene, men flere har i tillegg meldt seg inn i Sjømat Norge. Brønnbåtrederiene er medlemmer av Brønnbåteiernes Forening, men flere har dobbeltmedlemsskap.

«Det jobbes videre med å etablere en ny tariffavtale for servicefartøy tilknyttet havbruksnæringen. Det tas sikte på å signere denne i løpet av våren 2018», skriver Sjømat Norge i den ferske meldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.