Pressemeldinger

Se alle artikler

Vaksinesalget fortsetter å øke

Vaksinesalget var betydelig større i årets to første måneder enn i samme periode i fjor. Det er økning både for multivaksiner og PD-vaksiner.

Vaksinestatistikk

  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq. Oppdatert februar 2018.

– I løpet av de to første månedene i år (YTD) er det gått ut 37,6 millioner flerkomponent vaksinedoser. Det er 10 millioner flere enn i samme periode i fjor, sier markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Februar endte i likhet med januar med en oppgang i salg av flerkomponentvaksiner til laks. Det ble solgt 14,5 millioner doser flerkomponentvaksiner i februar, mot 11 millioner doser i februar 2017.

Økning også siste 12 måneder

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 337,6 millioner vaksinedoser, om lag 35 millioner flere doser enn i samme periode året før.

– Fortsatt er det det høye vaksinesalget på forsommeren i fjor som utgjør den største veksten i løpet av disse tolv månedene. Men også den sterke starten på året i år bidrar til å dra tallene opp, sier Sævareid i pressemeldingen.

Tallene for vårutsettet isolert viser at det i perioden oktober-februar ble solgt 115,5 millioner multivaksinedoser. Til sammenligning ble det i perioden oktober 2015-februar 2016 solgt 111,4 millioner doser, ifølge tallene fra MSD. Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken.

Ettersom en produksjonssyklus varer mellom 12 og 18 måneder, sammenlignes utsettene partallsår mot partallsår og oddetallsår mot oddetallsår.

Vaksinerer mer mot PD

Også PD-vaksineringen har fått en kraftig start på året. I februar ble det solgt 2,55 millioner doser PD-vaksiner, mens det i februar i fjor bare ble solgt 110.000 doser.

– Februar har tradisjonelt vært en måned med svært lite PD-vaksinering. Men med fem PD-vaksiner i markedet, er tidspunktet for PD-vaksinering ikke like satt som det var tidligere. Vi kommer nok til å se en spredning i tidspunkt for PD-vaksineringen, og i tillegg også at flere fisk blir vaksinert mot PD oppover kysten, tror Sævareid.

Hittil i år (YTD) er 8,45 millioner fisk vaksinert mot PD, mot 2,3 millioner fisk for ett år siden. Går vi ytterligere ett år tilbake i tid til 2016, ble 5,5 millioner fisk vaksinert mot PD i årets to første måneder.

– Spesielt i Møre og Romsdal, men også i Sogn og Fjordane og i Rogaland, er utsettene av smolt større i partallsår enn i oddetallsår, noe som kan bidra til å dra PD-salget opp sammenlignet med 2017. Disse tre er alle fylker der oppdretterne tradisjonelt har vaksinert mot PD, sier Sævareid i pressemeldingen.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt nesten 134 millioner doser PD-vaksine, mot 108 millioner doser i samme periode 2016–2017.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.