Pressemeldinger

Se alle artikler

Denne skal gå på batteri om natten

Lerøy har fått sin første hybridflåte.

I fôrflåten utfyller batterier generatorene om bord.

– Det er først og fremst miljømessige hensyn som ligger bak valget. Hybridløsningen gjør at vi kan kjøre på batteridrift om natten på lokaliteter hvor det ikke er mulig å etablere landstrøm. Dette gir store gevinster både med tanke på miljø og redusert vedlikehold, sier Hugo Nilsen, driftssjef i Lerøy Aurora i en pressemelding.

Flåten ankom nylig lokaliteten Vorterøya i Skjervøy kommune og har nå blitt testkjørt. Målet er å få den i drift i løpet av kort tid.

Med denne fôrflåten har Akva Group levert sin første hybridflåte. Prosjektleder Per Kåre Fuglestad har tro på at hybridflåter vil bli stadig mer etterspurt i årene som kommer.

– Med en hybridflåte vil du også redusere dieselforbruket og vedlikeholdet av generatorene om bord. Det betyr at den ekstra investeringen kunden gjør i batteripakken betaler seg inn i løpet av få år, sier Fuglestad i meldingen.

Batteriene blir ladet av overskuddsenergien som blir produsert av generatorene på dagtid. Det er også mulig å koble på andre energikilder, som solceller og/eller vindturbiner.

Også Grieg Seafood skal teste ut hybridanlegg.