Pressemeldinger

Se alle artikler

Tok ut 428 rømt oppdrettsfisk i 52 laksevassdrag

Gjennom målrettede tiltak har OURO redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 52 laksevassdrag over hele landet høsten 2017.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2017. Det er på oppdrag fra OURO tatt ut 428 rømte oppdrettsfisk i 34 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2016, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før, skriver OURO i i forbindelse med fremleggingen av årsrapporten.

– Rømt fisk i elvene skal vekk og vi gjør det vi kan for å ta ut det som blir observert. Vi har i 2017 brukt fire millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir gode resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO i en pressemelding.

Uttakene er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Mest fisk, 105, ble tatt ut fra Etneelva i Hordaland. Oselva i Hordaland og Eidselva i Sogn og Fjordane var de to andre elvene det ble tatt ut mest fisk fra med henholdsvis 47 og 40.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.