Pressemeldinger

Se alle artikler

Refsnes Laks vil etablere SeeSalmon

Refsnes Laks ønsker å etablere et moderne og spektakulært opplevelsessenter for havbruk i det nye Powerhouse på Brattøra i Trondheim, og mulighet for en opplevelse av lakseoppdrett i praksis i Åfjord.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi satser tungt for å gi publikum en spennende opplevelse som gir kunnskap om en av de viktigste og mest suksessrike næringene i vår region, sier administrerende direktør Jon Refsnes i Refsnes Laks.

Realisering av SeeSalmon forutsetter imidlertid at Refsnes Laks får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.

Trøndelag og Trondheim er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringen som mangler en institusjon som sprer kunnskap til publikum om en av de viktigste næringene i regionen.

– Vi skal rette på det gjennom å skape et unikt, moderne og til enhver tid aktuelt SeeSalmon, sier Jon Refsnes.

Det finnes ingen oppdrettsanlegg som er nær nok Trondheim til at en kan frakte folk i båt direkte ut til oppdrettslokaliteter. Trondheimsfjorden er en av verdens viktigste fjorder for atlantisk laks og er en nasjonal laksefjord der lakseoppdrett ikke er tillatt.

– Vi mener likevel at det er viktig å ha tilbud om visning på et levende oppdrettsanlegg og etablerer derfor et fullverdig tilbud om dette med utgangspunkt i Åfjord, sier Jon Refsnes.

Gjennom å etablere SeeSalmon i Trondheim vil selskapet nå et svært stort publikum med informasjon om oppdrettsnæringen. – Ut fra de høye ambisjonene for etableringen og det særdeles sterke publikumsgrunnlaget, forventer vi at SeeSalmon vil bli et av de aller mest besøkte visningstilbudene for havbruk i Norge, sier Jon Refsnes.

NTNU Vitenskapsmuseet vil stå for driften av SeeSalmon i Trondheim. Refsnes Laks AS og NTNU Vitenskapsmuseet har undertegnet en intensjonsavtale og så snart en visningstillatelse er gitt, vil partene inngå en samarbeidsavtale om etablerings- og driftsfasen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.