Pressemeldinger

Se alle artikler

Her er Midt-Norsk Havbruks nye sjef

Frank Øren er ansatt som daglig leder i Midt-Norsk Havbruk. Han har vært konstituert i stillingen siden 23. mars i år.

Øren har gjennom flere år vært den operative lederen for matfiskproduksjonen i Midt-Norsk Havbruk, og har inngående kjennskap til selskapets virksomhet og ansatte. I mars i år ble han konstituert i stillingen som daglig leder. Den 8. mai vedtok styret enstemmig å tilby Øren stillingen som daglig leder, skriver selskapet i en pressemelding.

– Frank Øren har hatt en sentral posisjon i selskapet gjennom flere år, og har vært en viktig bidragsyter til å utvikle dagens bærekraftige og lønnsomme lakseproduksjon. Både styret og de ansatte er glade for at han nå har takket ja til å lede selskapet videre, sier Roald Dolmen, styreleder i Midt-Norsk Havbruk i pressemeldingen.

Før han ble ansatt i Midt-Norsk Havbruk, har Øren bakgrunn fra produksjon av laks siden 1990. Han har også hatt styreverv i Fjord Seafood/Marine Harvest i åtte år.

Som daglig leder i MNH blir Øren også en del av ledergruppen i NTS-gruppen.