Pressemeldinger

Se alle artikler

Tilsynskampanje med visningsanlegg

I 2018 skal Fiskeridirektoratet fokusere på tilsyn med visningsanlegg.

– Det er særlig viktig at slike tillatelser, som skal tilrettelegges for publikum, driftes i tråd med gjeldende krav og at de fremgår som et godt eksempel for hele næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Ordningen med visningstillatelser er tilrettelagt for å gi publikum et tilbud om å kunne besøke et ekte oppdrettsanlegg. Det er 27 visningsanlegg som er åpnet for publikum rundt omkring i Norge.

For å få tildelt en visningstillatelse må virksomheten være egnet for formidling og tilrettelagt for publikum. Med disse tillatelsene kan alle som vil få mulighet til å øke sin kunnskap om oppdrett og få et realistisk bilde av hvordan næringen drives.

– Målet med tilsynet er å få undersøkt om ordningen med visningstillatelser har fungert etter intensjonen og at de gjennomfører de aktiviteter som det ble satt krav om ved tildelingen, sier Holmefjord i meldingen.

Kampanjen blir koordinert av Fiskeridirektoratets region Nordland.

Se Også


Alsaker åpner nytt visningssenter

Fredag åpner Rogalands første visningssenter, Røvær Havbrukssenter, dørene for første gang.