Pressemeldinger

Se alle artikler

Forsøk viser at laksen blir mer robust om den får bli lenger på land

Den vokser også fortere, ifølge LetSea som har gjennomført forsøkene.

I tillegg kan overlevelsesgraden ved sjøutsett kan komme over 96 prosent.

Kan vi øke overlevelsesgraden med 10 prosent, betyr det selvsagt enorme summer på bunnlinjen for oppdretteren, sier daglig leder ved LetSea, Kristian Johnsen i en pressemelding.

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland.

Deres forsøk har vist at ved å forlenge oppholdet på land og utsette sjøfasen til fisken blir større, såkalt storsmolt eller postsmolt på rundt 500 gram, blir laksen mer robust.

I forsøkene har LetSea lykkes med å få overlevelsesgraden opp fra 85 prosent til 94 prosent ved å bruke storsmolt fra lukket anlegg på land. I tilsvarende forsøk med storsmolt fra resirkuleringsanlegg (RAS), kom overlevelsesgraden opp til 96,5 prosent.

RAS-anlegget består av lukkede tanker på land. Med resirkuleringsteknologien kan opptil 99 prosent av vannet resirkuleres og fortsatt være like friskt og oksygenrikt, samtidig som det blir lettere å styre temperaturen, ifølge pressemeldingen.

– Et RAS-anlegg gir bedre kontroll med alle faktorer som påvirker fisken. Det handler om å kombinere kunnskap om teknologi med biologi, om å styre vannkvalitet, temperatur, fôropptak og flere andre, avgjørende faktorer for velferd, helse og vekst, sier Johnsen i pressemeldingen.