Pressemeldinger

Se alle artikler

Får millionstøtte til slaktebåt

Det nye slakteskipet til Hav Line og produksjon av insektlarver er blant dem som får penger fra Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Hav Line Gruppen i Bergen er i ferd med å bygge verdens største flytende slakteri, båten «Norwegian Gannet». Selskapet får nå tre millioner kroner til å finne gode løsninger for slakting av laks direkte fra merd, heter det i en pressemelding.

Selskapet skal blant annet utforske metoder for trenging, pumping og avliving av fisk. I tillegg skal de analysere hvordan ulike slaktemetoder, temperaturer og lagringstid påvirker produktkvaliteten, skriver Tekfisk.

Hav Line Gruppen AS vil gjennomføre forskningen i samarbeid med Nofima, Optimar AS, Hav Line Vessel AS, Sekkingstad AS og Downstream Marine AS.

Fra fôr til menneskemat

Servicebåt AS i Austevoll får tre millioner til å utvikle løsninger som kan gjøre det mulig å bruke fisk som dør i forbindelse med behandling til menneskeføde av høy.

Selskapet ønsker å ta i bruk spesialtilpassede servicebåter for innsamling, bedøving, sortering og avliving av skadd fisk. De vil blant annet utvikle patenterbar teknologi for å umiddelbart kunne skille skadd og døende fisk fra levende fisk etter for eksempel lusebehandling. Deretter vil de finne ut hvordan fisk til utsortering kan samles inn uten at det skaper stress for resten av fisken i merdene.

– I dette prosjektet har de en målsetning om at 40 prosent av fisken som i dag går til dyrefôr eller silofôr, skal kunne brukes til menneskemat. Det er et offensivt mål, og verdiskapingspotensialet er dermed også stort. Her snakker vi om å etablere helt nye forretningsmodeller for servicenæringen tilknyttet havbruk, sier Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane og styreleder for RFF Vestlandet i meldingen.

CO2 og insekter

  • Bedriften Invertapro på Voss får tre millioner kroner til å forske på om insektlarver fôret opp på avfall kan bli en ny proteinkilde for fôrindustrien.
  • Aanderaa Data Instruments i Bergen får 1,95 millioner kroner til å forske på bruken av selvgående seilbøyer til måling av havstrømmer i overflate og øvre vannlag.
  • Biosentrum får tre millioner kroner til å finne ut hvordan en kan omdanne klimagassen CO2 til høyverdige fôringredienser til havbruksnæringen.
  • Beyonder AS på Forus får tre millioner til utvikling av superkondensatorer, en type elektrisk energilagring tilsvarende batteri, basert på aktivt karbon utvunnet av restavfall fra treindustrien. Disse kan bli viktig for elektrifiseringen av sjøtransport.