Pressemeldinger

Se alle artikler

Mener bruken av midler mot lakselus må forbedres

Mesteparten av legemiddelbruken i oppdrettsnæringen er rettet mot lakselus. Mattilsynets legemiddelkampanje indikerer at midlene i for stor grad brukes i doser som ikke er godt nok dokumentert og at midlene i flere tilfeller brukes på fisk som er svekket.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet gjennomførte i 2015-2017 en tilsynskampanje med legemiddelbruk rettet mot lakselus i oppdrettsnæringen etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble ført tilsyn med hele verdikjeden, både oppdrettere, fiskehelsepersonell og slakterier.

Hovedfunnet i tilsynskampanjen er at lakselusmidlene i stor grad ble brukt «off label», det vil si på en annen måte enn det er godkjent for av Statens legemiddelverk. Rammene for godkjent bruk står i legemiddelets pakningsvedlegg eller preparatomtale.

- Bruk av legemidler «off label» er ikke forbudt, men det skal være en nødløsning. I dag har det blitt vanlig ved behandling mot lakselus. Slik bruk innebærer et større ansvar for fiskehelsepersonell som forskriver legemidlet. Dokumentasjonen rundt «off label» bruk var i hovedsak mangelfull, sier hun.

Behandler syk og svekket fisk

Forsvarlig legemiddelbehandling forutsetter tilstrekkelig gode grunner til å behandle og et forventet positivt resultat av behandlingen. Man må derfor ta hensyn til kontraindikasjoner, dvs. forhold som taler imot bruk av en viss behandling eller midler. Kontraindikasjoner den sterkeste advarselen mot en behandling av hensyn til fisken. På noen pakningsvedlegg advares det derfor mot lusebehandling av syk og svekket fisk.

- Tilsynene viser at det ikke er uvanlig å behandle fisk med lusemidler på tross av at den er syk og svekket. Det fører i mange tilfeller til forhøyet dødelighet i anlegget. Vi er særlig kritisk til slik tilfeller, sier hun.

Tar selvkritikk

Det er også grunn til å kritisere Mattilsynet.

- Vi må også ta selvkritikk på at vi ikke har ført tilsyn med legemiddelbruken i oppdrettsnæringen tidligere. Hadde vi vært tidligere på banen kunne vi unngått den uheldige praksisen vi har avdekket. Enhver husdyrproduksjon er avhengig av å bruke legemidler. Tilsynskampanjen gir en rekke avklaringer som det derfor er viktig å ta med seg videre, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.