Pressemeldinger

Se alle artikler

EU gir millioner til oppdrettsforskning

Nofima skal lede et nytt, stort EU-prosjekt og får 15 millioner til mer innovasjon i oppdrett

Prosjektet, som har fått navnet FutureEUAqua har 32 samarbeidspartnere i en rekke land.

Målet er å ta frem ny kunnskap omkring oppdrett av laks, ørret og arter i Middelhavet som blant annet havabbor. I dette prosjektet har EU satt som betingelse at forskningen skal ha en direkte påvirkning på produksjonsutviklingen.

– Prosjektet skal ha stor oppmerksomhet på innovasjoner for industrien. EU ber om at sluttproduktene skal være så relevante som mulig. Det finnes en skala kalt «technology readyness level» som går fra 1 til 9. I dette prosjektet skal vi ligge så langt opp mot 9 som mulig, sier seniorforsker Åsa Maria O. Espmark i en pressemelding. Hun skal lede prosjektet, som varer til 2022.

FutureEUAqua er delt inn i ni forskningsområder. Nofima skal ha ansvaret for tre av dem og være delaktig i tre andre områder. Genetikk, avl og fôr er viktige forskningsområder. EU investerer til sammen 60 millioner kroner i prosjektet. Nofima har fått tildelt 15 av disse.

– Vi skal forske på dagens økonomisk viktigste arter i Europa. Kan fisken fôres med alternative råvarer som planter og alger. Dette er råvarer som er mer klimavennlige. I forskningen skal vi også se på hvor robuste fisken er til å tåle eventuelle klimatiske endringer. Metoder for selektering av fisk som er resistens mot sykdommer, blir også viktige, sier Espmark.

De 32 samarbeidspartnerne i FutureEUAqua, inklusive industrielle, er fordelt på landene Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Italia, Hellas, Frankrike, Israel og Ungarn. De industrielle partnerne fra Norge er Salmar, SalmoBreed, Akvaforsk Genetics Center og Osland stamfisk. Det er også mange industrielle partnere fra landene rundt Middelhavet.