Pressemeldinger

Se alle artikler

Trøndelag får mest fra Havbruksfondet

Fylkeskommunen i Trøndelag får 66,8 millioner kroner fra Havbruksfondet, og er tett fulgt av Nordland med 65,9 millioner kroner.

Det går frem av en pressemelding fra Troms fylkeskommune tirsdag. De skriver at ny vekst i oppdrettsnæringen gir utbetalinger på 424 millioner kroner fra Havbruksfondet til kommunene i Troms og Troms fylkeskommune.

I 2018 skal oppdrettsnæringen få vokse inntil 6 prosent i områder der lakselussituasjonen er bra og under kontroll. I januar ble det solgt 7.900 tonn til fast pris tilsvarende 2 prosent av den tillatte veksten. Salget ga 750 millioner kroner til Havbruksfondet, og skal i oktober utbetales til kommuner og fylker som har oppdretts­produksjon. De resterende 4 prosent ble solgt på auksjon i forrige uke og 14 oppdrettsselskaper kjøpte i alt 15.000 tonn. Salget genererte ytterligere 2,320 milliarder kroner til Havbruksfondet, som dermed er på vel 3 milliarder kroner.

80 prosent av inntektene fra Havbruksfondet skal utdeles til oppdrettskommunene og fylkeskommunene, med henholdsvis 87,5 og 12,5 prosent, basert på en nøkkel ut fra biomassen i de enkelte kommunen og fylkene. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Næringsetaten i Troms fylkeskommune har på bakgrunn av fordelingen av dagens MTB (maksimalt tillat biomasse) laget et overslag over tildelingene for alle kommuner i Troms og for fylkene. Til sammen vil salget av vekst innebære utbetaling på om lag 424 millioner kroner til Troms-kommunene og Troms fylkeskommune i 2018.

Forventede utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 til fylkeskommunene:

Trøndelag

66,8

Nordland

65,9

Troms

53,0

Hordaland

49,5

Møre og Romsdal

30,1

Finnmark

29,3

Sogn og Fjordane

27,2

Rogaland

20,0

Vest-Agder

3,6

Aust-Agder

0,2

Forventede utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 til kommuner i Troms:

Harstad

41,7

Skjervøy

41,3

Karlsøy

38,1

Tromsø

33,6

Ibestad

29,4

Lenvik

24,9

Tranøy

21,3

Kvænangen

20,7

Dyrøy

17,0

Torsken

16,6

Kvæfjord

15,1

Berg

14,8

Skånland

13,0

Gratangen

11,0

Nordreisa

9,6

Salangen

6,9

Lavangen

6,9

Lyngen

4,1

Sørreisa

2,8

Gaivuotna-Kåfjord

2,8