Pressemeldinger

Se alle artikler

Cargill åpnet nytt forskningssenter

Onsdag denne uken åpnet Cargill et nytt forskningssenter for fisk og reker utenfor Bangkok i Thailand.

Det nye forskningssenteret vil fungere som hub for Cargills virksomhet på akvakulturforskning i Sørøst Asia, og vil være knutepunkt for rekeaktivitetene for Cargill globalt, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er Cargills mest avanserte innovasjonssenter for akvakultur i Sør Asia, som knytter sammen beste praksis og ekspertise innen akvakultur fra et nettverk av Cargills globale innovasjonssentre og forskningssentre rundt om i verden.

Innovative løsninger

Det nye senteret i Thailand hjelper oppdrettere å få tilgang til nye innovative løsninger, og å teste nye og eksisterende fôr i lokale forhold.

Rundt ti forskere og oppdrettsteknikere vil være ansatt ved senteret i løpet av året.

- Akvakulturnæringen i Asia fortsetter å vokse i høyt tempo for å møte den økende globale etterspørselen etter fisk, reker og annen sjømat, sier Chad Gauger, daglig leder i Cargill Aqua Nutrition i Sør Asia.

20049e04beb22f245e979ecc849cbfe7 Chad Gauger, daglig leder i Cargill Aqua Nutrition i Sør Asia. Foto: Cargill

Planlegger flere sentre

Dette er det tredje forskningssenteret som Cargill åpner i Sør Asia i år. Det etterfølger et kombinert senter for fisk- og rekeforskning i India i februar i og et for reker i Vietnam i april. Enda et senter er planlagt åpnet i august i Indonesia, og fra før har Cargill to tilsvarende forskningssentre for akva i henholdsvis Vietnam og Kina.

Det nye senteret i Thailand medfører at Cargill nå globalt har 25 innovasjons- og forskningssentre innen dyreernæring, hvorav 12 av disse er dedikert til akva-ernæring. Nye sentre i flere land er under planlegging.

c512ec38765d7c8b6edd0e46abb2f2d3 Cargill har åpnet nytt forskningssenter i Thailand. Foto: Cargill