Pressemeldinger

Se alle artikler

Stabilt vaksinesalg i juli

Vaksineomsetningen i juli var på 57 millioner doser, mot 58 millioner doser samme måned i fjor.

Det melder MSD Animal Health i en pressemelding onsdag.

Så langt i år er det dermed omsatt 193 millioner flerkomponentvaksiner, opp nær 20 millioner doser fra samme periode i fjor.

- Økningen fra i fjor skyldes i stor grad salget i januar og juni. Begge disse månedene ble det solgt rundt 7 millioner flere vaksinedoser enn tilsvarende måned i 2017, sier Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i meldingen.

Færre PD-vaksiner

Samtidig er PD-vaksineringen noe lavere enn i fjor. Så langt i år er det solgt 59,9 millioner PD-vaksiner, noe som er rundt 5 millioner doser færre enn samme tid i fjor.

Vaksinestatistikk

  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq. Oppdatert februar 2018.