Pressemeldinger

Se alle artikler

108 mistanker om PD til nå i år

Ved utgangen av juli var det registrert 108 mistanker om SAV/PD i hele Norge. Hittil er 69 av disse bekreftet.

Det går frem av månedsrapporten fra Veterinærinstituttet. Rapporten viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD. Ved utgangen av juli var det registrert 108 mistanker om SAV/PD. Hittil er 69 av disse bekreftet.

– I juli har det vært mange, åtte, nye tilfeller i produksjonssone 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag), mens antallet i produksjonssone 3 (Sunnhordland/Hardanger) har minket. Tall for samme periode i fjor var 100 mistanker/bekreftede tilfeller, men siden man i fjor høst gikk over til å aktivt lete etter virus ved hjelp av screeningprogrammet for PD, forventes det å finne flere tilfeller av infeksjon med virus, og tall fra 2017 og 2018 bør derfor ikke sammenlignes. Det ser likevel ut som tendensen med en topp i antall mistanker i mai, juni og juli holder seg også i år, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. Sykdommen forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.