Pressemeldinger

Se alle artikler

Krever slutt på dumping av lusemidler i havet

Utslipp av legemidler mot lakselus har lenge vært den største utfordringen for god sameksistens mellom norsk fiskeri og oppdrettsnæring, mener Fiskarlaget.

Nå har Fiskarlags landsstyre gjort et vedtak på å kreve stopp i å slippe avlusningsmidler i havet. De ber Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om å innhente aktuelle driftsprotokoller fra havbrukssektoren, skriver de i en pressemelding.

Protokollene kan bli slettet eller brent etter tre år. Derfor mener Fiskarlaget det haster med å komme i gang med arbeidet.

I vedtaket konstaterer Landsstyret at det er sannsynliggjort at bruk av legemidler mot lakselus er ødeleggende for havmiljøet, bestander av krepsdyr, og dermed også for viktige fiskerier.

Landsstyret understreker at Norges Fiskarlag ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med oppdrettsnæringa. Forutsetningen er likevel at virksomheten ikke må ødelegge for havmiljøet eller for fiskerne, heter det i pressemeldingen.