Pressemeldinger

Se alle artikler

ILA–mistanke på Salmar–landanlegg

Mattilsynet melder tirsdag ettermiddag om ILA på det landbaserte stamfiskanlegget Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Det er Salmar Farming som driver lokaliteten.

«Virksomheten varslet Mattilsynet 5. oktober 2018 om mistanke om ILA på Reistad. Grunnlaget for mistanken er påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) ved hjelp av metoden RT-PCR.

Det vil bli tatt ut flere prøver for om mulig å stadfeste mistanken», heter det i meldingen.

Også i desember 2017 fikk Salmar mistanke om ILA på nettopp dette anlegget.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.