Pressemeldinger

Se alle artikler

Ny rapport viser at torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer frem i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige fremgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett, skriver Nofima i en pressemelding.

Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer.

Et av elementene i strategien, som departementet bør utvikle, er å bidra til etableringen av felles arena for flere oppdrettere. Anbefalingen er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala. Denne sammenslutningen av oppdrettere må tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år.

– Kjente og velprøvde virkemidler for å løse slike problemstillinger er at staten tilbyr risikoavlastning, sier seniorforsker Edgar Henriksen, en av forskerne bak rapporten, i pressemeldingen.

I rapporten går det klart frem at tidligere manglende lønnsomhet i torskeoppdrett gjør at tilgang på fremmedkapital både fra bank og investorer, sannsynligvis vil forhindre en eventuell satsing fremover.

Nofima skriver også at det er en forutsetning at konsortiet har med aktører med kompetanse og kapasitet til å gjøre grundig markedsarbeid, og at det både testes ut strategier for salg av foredlet og uforedlet oppdrettstorsk.

Nofima har forsket på torskeoppdrett i over 15 år. I 2004 ble et produksjonsanlegg på Kraknes like utenfor Tromsø kjøpt og bygget om en avlsstasjon. Avlsmaterialet er meget godt og skal ytterligere forbedres. Dette avlsmaterialet skal stilles til disposisjon for næringen.

Imidlertid har ikke Nofima kapasitet til å produsere tilstrekkelige volum yngel eller gjennomføre påvekstfasen frem til settefisk, så andre løsninger må også søkes.

– Avlsfremgangen kan gi grunnlag for produksjon av torsk i oppdrett innenfor et kostnadsnivå som sannsynliggjør lønnsom produksjon. Dette forutsetter akseptabel risiko for rømming og sykdom. Femte generasjon av vår settefisk vil være tilgjengelig i 2019, og vil trolig ha større potensial for lønnsom produksjon enn forrige generasjon, sier seniorforsker Atle Mortensen som leder forskningsarbeidet på avlsstasjonen, i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.