Pressemeldinger

Se alle artikler

Varm og tørr sommer ga nedgang i laksefangsten

Årets laksesesong gav nesten 20 % færre fisk på land enn en gjennomsnittssesong. Det estimeres at det ble fisket ca. 97.000 laks, hvorav ca. 20.000 ble gjenutsatt levende. Den varme og tørre sommeren er hovedårsaken til nedgangen, melder Norske Lakseelver i en pressemelding.

Estimatet er gjort av organisasjonen Norske Lakseelver, og er basert på fangstresultatet i 55 elver fra nord til sør.

Totalt sett var det elvene fra Trøndelag til Troms som kom best ut, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong.

Godt fiske sent på sesongen

Sommervarmen kom svært tidlig, og resulterte i at snøen stort sett fordampet og ikke endte opp som vårflom i elvene. Enda mindre vann ble det etter hvert, og sammen med høy temperatur gjorde dette at man i flere elver stoppet fisket for noen dager i månedsskiftet juli/august. Da regnet endelig kom senere i august, gikk laksen opp i elvene i stort antall og skapte en rekordmåned i flere elver.

- Det er absolutt et lyspunkt i en dårlig fiskesesong at det akkurat nå står mange laks på gyteplassene og gjør jobben som skal gjøres der, sier fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Innsiget av villaks til Norge er halvert de siste tretti år. Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er imidlertid klare på at det ikke er laksefisket som truer bestandene. Høstingen er tilpasset det stadig lavere innsiget.

- Strenge kvoter og andre fangstbegrensende tiltak, blant annet gjenutsetting av stor hunnfisk, er viktige verktøy som rettighetshaverne i elvene bruker ansvarlig, forteller Sterud.

Auksjonerer bort fiskeopplevelser

I kveld samles laksefiskere fra hele landet til den årvisse villaksauksjonen i regi av stiftelsen ReddVillaksen. På auksjonen selges attraktive fiskeopplevelser for neste sesong. Auksjonen genererer hvert år et millionoverskudd som deles ut til gode tiltak for laks og sjøørret i hele Norge.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.