Pressemeldinger

Se alle artikler

Bekrefter ILA i Austevoll

ILA-mistanken på lokaliteten Drøno i Austevoll kommune har nå blitt bekreftet, melder Mattilsynet.

ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Det var i slutten av oktober Mattilsynet først varslet om mistanke om ILA ved lokaliteten som drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Lakseoppdrett AS.

«Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om ILA-mistanken på Drøno. Mistanken bygget på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR). Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 2. november på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet», heter det i meldingen.