Pressemeldinger

Se alle artikler

Cermaqforsker tok doktorgrad

I doktorgradsarbeidet har Øyvind Brevik utviklet genetiske analyseverktøy for å identifisere bakterier som gir sykdom hos fisk.

Om disputanten:

  • Øyvind Jakobsen Brevik disputerte til PhD 7. november 2018 over temaet: “ Genetic characterization of intracellular parasitic bacteria in aquaculture species: Proposed best practice for intra and inter species delineation”.
  • Den nybakte PhD har i sitt doktorgradsarbeid sett på tre forskjellige intracellulære bakterier ( Francisella halioticida, Francisella noatunensis og Piscirickettsia salmonis), som er viktige sykdomsfremkallende bakterier i internasjonal oppdrett.
  • Øyvind Brevik er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet som forsker i Cermaq Group AS sin forskningsavdeling i Bergen i syv år.

Dette gir viktig kunnskap for å utvikle redskaper for sykdomsbekjempelse i akvakultur, skriver Cermaq i en pressemelding.

Cermaqs forskergruppe for fiskehelse i Bergen har en travel høst. Brevik er den første av tre forskere som disputerer for doktorgraden denne høsten. Hans forskningsarbeid er direkte anvendbart i næringen og har spesiell fokus på intracellulære bakterier som skaper helseutfordringer hos en rekke akvatiske oppdrettsorganismer.

En av bakteriene er Piscirickettsia salmonis, som forårsaker sykdommen «salmon rickettsial septicemia» (SRS). SRS er den mest alvorlige sykdommen for Chilens lakseoppdrett og er viktigste årsak til antibiotikabruk i chilensk oppdrett.

- Intracellulære bakterier forårsaker flere sykdommer som gir store problemer i akvakultur verden over. Det har vist seg at utvikling av sykdomsreduserende tiltak, som for eksempel vaksiner, er svært utfordrende for disse bakteriene. I mitt doktorgradsarbeid har jeg tilpasset metoder for gensekvenseringsteknologier for intracellulære bakterier. Gjennom dette har vi vist at SRS-utbrudd i Chile skyldes flere isolater tilhørende to ulike genotyper, sier Brevik. Denne kunnskapen blir tatt i bruk i videre vaksineutvikling og testing, samt at det gir grunnlag for bedre og mer effektiv sykdomsbehandling.

Breviks har utarbeidet et metodeforslag for hvordan man på best måte kan beskrive nye sykdomsfremkallende intracellulære bakteriearter og isolater i akvakultur. Disse metodene kan brukes til å kartlegge bakterienes smitteveier og hvordan de påvirker oppdrettsorganismer.

- Forskning står sentralt i Cermaq. Vi satser betydelig på egen forskningsvirksomhet og ikke minst på å ta egne og andres forskningsresultater raskt i bruk i våre globale virksomheter. I høst vil tre av de fem forskerne i vår forskergruppe i Bergen ta doktorgraden. Det er jeg utrolig stolt av. Både forskningsarbeidet og forskere er viktige for Cermaq og for næringen, sier Olai Einen som leder Cermaqs globale forskningsarbeid.