Pressemeldinger

Se alle artikler

Vil ha oppdrett over fra diesel til hydrogen

Sintef inviterte denne uken hydrogenindustrien til åpning av et nytt laboratorium i Trondheim for testing av ny hydrogenteknologi.

Anlegget er første del av et større lab-senter til 28 millioner kroner, som Forskningsrådet skyter inn, melder Sintef i en pressemelding.

Forskerne spår at labsenteret kan bane vei for at helgrønne hydrogenanlegg etter hvert kan erstatte dieselaggregater i oppdrettsnæringen.

Fornybar kraft

På senteret kan forskerne teste teknologi for brenselceller og elektrolyse i større skala enn tidligere.

– Det nye testutstyret vil øke mulighetene for norsk industri på dagens marked for hydrogenteknologi. Samtidig tror vi senteret kan utvide dette markedet, fordi det nye utstyret også egner seg til utvikling av hydrogenanlegg for oppdrettsnæringen, sier leder for senteret, forskningsleder Magnus Thomassen ved Sintef i meldingen.

«Grønt hydrogen» fra fornybar kraft er blinket ut som en av energibærerne verden trenger for å nå Paris-målene. Det kan blant annet brukes som drivstoff i biler, busser, lastebiler, båter og tog, samt til oppvarming av bygninger.

Ser til oppdrett

Ved hjelp av elektrolyseteknologi – utstyr som på bransjespråket kalles «elektrolysører», kan hydrogen fremstilles tilnærmet utslippsfritt, ved at fornybar elektrisitet spalter vann til hydrogen og oksygen.

Vel fremme hos brukeren kan hydrogenet mates inn i brenselceller. Dette er transportable eller stasjonære elektrokjemiske kraftverk som omformer hydrogen direkte til elektrisitet, med vann som eneste utslipp.

– Det nye laboratoriet vårt kan brukes til å teste elektrolysører og brenselceller for alle kjente anvendelser. Når vi håper å innlemme også oppdrettsnæringen i hydrogenfamilien, så skyldes dette ikke minst at oppdrettsnæringen bruker store mengder av oksygen i merdene, sier senior prosjektleder Anders Ødegård i Sintef.