Pressemeldinger

Se alle artikler

FHF med millionstøtte til forskning på skottelus

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut inntil én million kroner til å samle erfaringer og kunnskap om skottelusen.

Skottelusen har alltid vært der, men har i liten grad vært ansett som problemskapende. Den har «kommet og forsvunnet», uten å ha gitt store utfordringer. Derfor har den ikke fått samme oppmerksomhet som lakselusen, melder FHF.

Men med økende matfiskproduksjon i nordlige områder av landet har det blitt tydelig at også skottelusen kan ha potensial til å være problematisk på enkelte lokaliteter. Ifølge FHF er det mangelfull oversikt over omfanget av utfordringer med skottelusen både i den nordlige landsdelen og resten av landet, og om hvordan situasjonen utvikler seg. Det er også mangelfull kjennskap til denne fiskelusartens biologi og vertstilpasning, selv om det er kjent at dette er en fiskelus som kan leve på minst 80 ulike fiskearter.

Derfor kan FoU-miljøer nå søke om penger til å finne ut mer om skottelusen.