Pressemeldinger

Se alle artikler

Bygger pilotanlegg for å løse sulfatutfordringen i RAS-anlegg

Hardingsmolt og Enwa Water Technology har startet byggingen av et pilotanlegg som skal rense sjøvann for sulfat.

Marine Harvest gjør grep etter mye fiskedød

Les mer

Anlegget skal stå ferdig våren 2019, og er knyttet til Hardingsmolts resirkuleringsanlegg (RAS) for smoltproduksjon i Tørvikbygd. Intensjonen er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H 2S), reduseres, skriver selskapene i en pressemelding.

Bruk av sjøvann er viktig i Hardingsmolts strategi for landbasert storsmoltproduksjon.

– Hardingsmolt har siden vi etablerte vårt første RAS-anlegg i 2007 hatt god kontroll på H 2S-faren, men har i likhet med andre bransjeaktører konstatert at overgangen til sjøvann øker risikoen for at gassen dannes. Vi har stor tro på at svaret ligger i å filtrere bort sulfatet fra sjøvannet, sier daglig leder Jakob Drivenes i Hardingsmolt i pressemeldingen.

Anlegget og renseteknologien leveres av Enwa Water Technology, og er basert på løsninger som blant annet brukes i oljenæringen. Innovasjon Norge støtter prosjektet, gjennom sitt program for utvikling av miljøteknologi.

Sentralt i det nye renseanlegget er et nano-filter, som i tillegg til å fjerne sulfatet fra sjøvannet, også reduserer innholdet av andre bestanddeler. Hardingsmolt skal bruke tid på å teste innstillinger, vannkvalitet, vannkjemi og fiskehelse før de vil inkludere løsningen i sin kommersielle produksjon. I disse delene av prosjektet vil UiB og NIVA være sentrale bidragsytere, skriver de.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.