Pressemeldinger

Se alle artikler

Gir ny anbefaling om strømmåling før plassering av nye merder

En måned er for lite, ifølge resultatet fra et nytt forskningsprosjekt.

SINTEF Ocean har ledet gjennomføringen av prosjektet Ekstremverdianalyse strøm, i samarbeid med Åkerblå, Multiconsult, Aquastructures og Sinkaberg-Hansen, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som har finansiert prosjektet.

I sluttrapporten har prosjektgruppen konkludert med følgende anbefalinger:

  • Strømmålinger i en måned anses å være en for kort periode til å kunne fastsette pålitelige ekstremverdier for mange lokaliteter.
  • Det anbefales at strøm måles i minst ett år med påfølgende ekstremverdianalyse for å fastsette 10- og 50-årsstrøm.
  • I gitte situasjoner kan det være fornuftig å åpne for bruk av kortere måleperioder. I slike tilfeller anbefales tre måneder som korteste tillate periode og det er gitt omregningsfaktorer avhengig av måleperiodens lengde for beregning av ekstremstrøm.
  • Det er ikke funnet noen entydig sammenheng mellom strømstyrke og årstid, og det anbefales derfor at praksisen med å komplettere hull i tidsserien med påfølgende målinger neste år avvikles.
  • For framtida bør det tilstrebes overgang til 10 minutters vektorielt middel som standard for målt strøm.
  • Resultatet av ekstremverdianalyse basert på langtidsmålinger viste at verdiene var innenfor 20 prosent av “fasit” etter tre måneder, innenfor 10 prosent etter ni måneder og innenfor 5 prosent etter vel ett år. Samme analyse bør kjøres på flere tidsserier for å få denne relasjonen validert.