Pressemeldinger

Se alle artikler

Vil lage nettverk av biogassanlegg basert på fiskslam

Green Gas lanserer et nettverk av biogassanlegg som tar i bruk fiskeslam fra oppdrett og bruker det lokalt til energiproduksjon, fjernvarme og ladning av El- biler.

– På denne måten sikrer vi en utnyttelse av råstoffet uten å måtte frakte dette uforsvarlig langt, skriver selskapet i en pressemelding.

Green Gas er en del av LHG-konsernet som også blant annet eier selskapet Bioretur. Green Gas leverer kompakte biogassanlegg. Bioretur har spesialisert seg på å skille ut, behandle og gjenbruke fiskeslam fra landbaserte oppdrettsanlegg. Siden satsingen startet i 2016 har de levert flere anlegg og er nå i gang med en rekke nye prosjekter.

– Det som hele tiden har vært viktig for oss er å utnytte slammet i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette er også viktig for havbruksnæringen selv, sier Steinar Wasmuth, som er daglig leder i Bioretur, i pressemeldingen.

Slammet foredles i dag av Bioretur og brukes til egenprodusert gjødsel og jordforbedring i tillegg til substrat i biogassproduksjon.

– Vi har jobbet lenge med løsninger som gjør det mulig å utnytte slammet lokalt i stedet for å frakte det land og strand rundt med trailere. Samarbeidet med Green Gas gjør at man løser et gedigent logistikkproblem ved at en sparer transport, sier Wasmuth som legger til at ubehandlet fiskeslam ikke kan brukes som gjødsel forbundet med matproduksjon da det inneholder for høye verdier av tungmetaller.

– Vi er godt i gang med å planlegge et titall kompakte biogassanlegg, også kalt FRS-E, over hele landet. For øyeblikket er vi i full gang med planlegging rundt hvor anleggene skal ligge og hva energien skal brukes til.

– Et anlegg som tar imot slam fra 2–3 oppdrettsanlegg kan levere 4000 MWh energi pr. år som kan brukes til alt fra oppvarming av skoler og industriområder til lading av elbiler sier styreformann i Green Gas, Tore Hofstad i pressemeldingen.

Selve anleggene skal etableres som en «joint venture» mellom lokale interessenter og Green Gas.