Pressemeldinger

Se alle artikler

Nordlaks bestiller nok en brønnbåt med gass-hybrid

Nordlaks har valgt en løsning de mener er bra både for miljøet og bedriften. Statlige Enova støtter prosjektet med over 3 millioner kroner.

I februar bestilte Nordlaks verdens første brønnbåt med LNG-fremdrift og batteripakke. Nå har havbruksselskapet bestilt enda en brønnbåt med gass-hybrid fremdrift.

– Teknologiutviklingen gjør at vi som bedrift på stadig flere områder kan velge løsninger som er gode for miljøet og for bedriften på samme tid, sier påtroppende administrerende direktør Eirik Welde i Nordlaks i en pressemelding.

Mot lakselus

Den pågående debatten rundt badebehandlingsmidler mot lakselus også en del av bakgrunnen for at Nordlaks velger å kjøpe to nye brønnbåter.

– Vi ser en utvikling mot at behandling mot lakselus i fremtiden vil skje lukket i båt, og da er det viktig for oss å både ha tilgang på nødvendig kapasitet og ha kontroll på dette selv. Investeringene gir oss rom for å følge opp føre-var prinsippet, sier Welde i meldingen.

I samarbeid med NSK Ship Design, NOx-fondet og Enova har Nordlaks valgt å satse på flytende naturgass (LNG) som energibærer i brønnbåtene, som også suppleres med en stor batteripakke og landstrømtilkobling.

Enova støtter med 3,1 millioner

Bare med bruk av batteripakke, landstrøm og LED-lys vil hver av de nye brønnbåtene spare miljøet for 1 864 tonn CO22 i året. Statlige Enova støtter prosjektet med i overkant av 3,1 millioner kroner.

– Næringslivets egen støtteordning, NOx-fondet, støtter brønnbåt nummer to med inntil 56 millioner kroner. Den vesentlige støtten er basert på den store NOx-reduksjonen fartøyet oppnår ved omlegging fra diesel til LNG, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.

Begge fartøyene er designet av NSK Ship Design i Harstad.

Tirsdag 16. oktober var det stålkutteseremoni for NSK4126/NB1088, den foreløpig kryptiske betegnelsen på den første av Nordlaks sine to nye brønnbåter. Søsterskipet ventes å bli levert i 2021.

PG Flow Solutions skal levere en stor sjøvanns-sirkulasjonspumpe til den første brønnbåten, mens Rolls-Royce leverer fremdriftssystemer.

For å frigjøre penger til byggingen, har Nordlaks solgt brønnbåten «Bjørg Pauline».

ce1364d26429a2cf32b0d1db20694657 Stålkuttingsseremoni. Nordlaks. Foto: Pressefoto