Pressemeldinger

Se alle artikler

Sinkaberg vil ha mer foredling i Norge

– Vi har naturgitte fortrinn som vi i dag skusler bort! Foredling må i langt større grad skje lokalt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

I en pressemelding påpeker han at effekten av mer fordeling lokalt er økt produktkvalitet og mange nye arbeidsplasser; flere hundre bare i Namdalen. På toppen av det kommer vesentlige miljøgevinster, mener han.

Han mener næringa, organisasjoner og myndigheter må bidra til bevisst bygging av marked, slik de åpenbare naturgitte fortrinnene knyttet til foredling av laks lokalt i Norge kan ivaretas.

Nye arbeidsplasser

Ut fra mengden fisk som for eksempel håndteres i Namdalen, ser Sinkaberg at økt bearbeiding vil kunne skape mange nye og varige arbeidsplasser.

– Av dagens slaktevolum på 100.000 tonn på Namdalskysten, videreforedles mindre enn 10 prosent. Konkret snakker vi om cirka 9.000 tonn; noe som betyr i underkant 50 årsverk; hvorav om lag 35 ansatte i vår virksomhet på Marøya. Både volum og antall ansatte innen foredling kan greit økes. Dette er også en innarbeidet målsetting for oss, men så langt er begrensningen i hovedsak markedet: Innrettingen mellom eksportører og mottakere gir at det meste av norsk laks eksporteres hel, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

– Skusler bort fortrinnet

Opp mot kvalitet på foredlet vare, har SinkabergHansen og de fleste øvrige norske fabrikker en åpenbar fordel som i praksis skusles bort ved eksport av hel fisk, mener Sinkaberg.

Med sitt helt ferske råstoff produserer SinkabergHansen filet «pre rigor», altså før den innledende dødsstivheten, noe som er en stor fordel for sluttproduktet. Det mener han er langt å foretrekke framfor filet gjort av laks «post rigor».

Han påpeker også at videreforedling så å si på kaikanten også betyr vesentlig redusert lastevolum. Sammenholdt med rund laks, betyr transport av filet halvert volum. Samtidig som at antall trailere redusere kraftig, unngås at restråstoffet, som er en verdifull ressurs i foredling til olje og mel, forsvinner ut av landet.

– Økt egen bearbeiding av laks trenger nødvendigvis ikke å komme i direkte konkurranse med utlandet, ettersom det er urealistisk å tro at vi kan overta all bearbeiding. Her ser vi ikke minst store muligheter for «halvfabrikata» som vil ivareta de to viktige forholdene: Kvaliteten, samt at Norge kan redusere rollen som rendyrket råvareleverandør, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Økt verdiskapning

Hvis næringa, i samspill med organisasjoner og politiske myndigheter, evner å snu trenden med den svært høye andelen ubearbeidet råstoff, vil det ifølge Svein-Gustav Sinkaberg greit skapes vesentlig høyere sysselsetting og verdiskaping nasjonalt.

– SinkabergHansen har potensial til å øke antall sysselsatte innen videreforedling betydelig. I vår nye planlagte fabrikk ved Nærøysundet vil vi ha både råstoffet og nødvendige fasiliteter. En viktig forutsetning er at både rammevilkår og endringer i markedssituasjonen bidrar til at økt satsning på foredling kan forsvares, framholder Sinkaberg.