Pressemeldinger

Se alle artikler

Refsnes Laks fikk visningstillatelse

Åfjord–selskapet Refsnes Laks fikk ja på søknaden sin om visningstillatelse. Nå blir det visningssenter i Trondheim sentrum.

Visningstillatelse

  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Formålet er «å bedre kunnskapen om akvakultur for publikum»
  • Det er Fiskeridirektoratet som utdeler visningstillatelser
  • Ifølge direktoratet er det strenge vilkår, og «kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen»
  • Samlokalisering med andre typer tillatelser er ikke tillatt.
  • Det er pr november 2018 21 visningstillatelser i drift, og syv anlegg under etablering
  • Tillatelsene gis midlertidig for inntil 10 år, med mulighet for forlengelse

Kilde: Fiskeridirektoratet

IntraFish har tidligere omtalt selskapets planer – oppdrett i Åfjord i Trøndelag, med visning i Trondheim sentrum (Brattøra). Nå blir det en realitet, etter at Fiskeridirektoratet har innvilget søknaden om visningstillatelse.

– Vi er veldig glade for at Fiskeridirektoratet gjennom tilsagnet anerkjenner arbeidet vi har lagt ned for å utvikle et konsept som gir publikum en spennende opplevelse og kunnskap om havmiljø og næring, sier adm. dir. i Refsnes Laks, Jon Refsnes i en pressemelding fredag.

Det er NTNU Vitenskapsmuseet som får formidlingsansvaret for senteret, som de håper å kunne åpne tidlig i 2020.

Senteret har fått navnet SeeSalmon, og skal ligge på Brattøra i Trondheim sentrum, i kontorbygget Powerhouse Brattøra (som bygges av Entra).

Merdbesøk i Åfjord

I tillegg til å åpne senteret i Trondheim, vil selskapet ha tilbud om anleggsbesøk i Åfjord på Fosen–halvøya i Trøndelag.

Vi vil videreutvikle vår eiendom på Revsnes og tilpasse sjølokalitetene slik at fasilitetene blir moderne og velegnet for å ta imot publikum, sier Refsens i meldingen.

Konsulentselskapet Inaq i Trondheim har vært prosjektansvarlig i prosessen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.