Pressemeldinger

Se alle artikler

Trygg Trailer-prosjektet utvides

Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele næringa.

- De alvorlige ulykkene denne vinteren har gjort dypt inntrykk. Vi som næring er storforbrukere av transport på vei ønsker å bidra der vi kan, sier Arne Erling Karlsen i en pressemelding.

Han er styremedlem i Sjømat Norge og daglig leder i fiskeriselskapet Gunnar Klo i Vesterålen i Nordland.

Sammen med en rekke fiskebedrifter går Karlsen i bresjen for å utvide tiltaket Trygg Trailer. Torsdag ble oppstarten hos villfiskbedriftene markert under Skreifestivalen i Vesterålen.

- Havbruk har gått foran og vist vei. Nå gjør vi det samme i resten av sjømatnæringa.

Høsten 2011 satte Sjømat Norge i gang med prosjektet Trygg Trailer, etter initiativ fra lakseprodusenten Nova Sea på Lovund. I samarbeid med Statens Vegvesen begynte laksenæringa å kontrollere vogntog fra slakteriene før de ble lastet.

- Ansvarlig for opplasting har et eget skjema der en tar en runde rundt vogntoget og sjekker vinterutrustningen for vogntoget, blant annet mønsterdybde og kjettinger, sier viseadministrerende direktør hos Sjømat Norge, Trond Davidsen.

Dersom vogntogene ikke anses forsvarlige, blir Statens Vegvesen varslet, slik at de kan hindre vogntogene fra ferdsel på veiene. Ved en rekke tilfeller har vogntog blitt nektet videre ferdsel som en følge av at sjømatbedrifter har varslet Vegvesenet.

Fra 2012 til 2017 har antallet ulykker med vogntog på norske veier gått ned fra ca. 250 til 150 pr år, heter det i pressemeldingen fra Sjømat Norge.

- Vi tar tak der vi kan. Vi kan selvsagt ikke opptre som politi, men dette er et bra tiltak som forhåpentligvis kan bidra til flere trygge vogntog på norske veier, sier Karlsen.

- Sjømatnæringen har gått foran med dette prosjektet. Det er svært positivt at det nå omfatter hele næringen, sier Frode Nilsen, ansvarlig for Trygg Trailer i Statens Vegvesen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.