Pressemeldinger

Se alle artikler

Tredoblet produksjonen med ny oksygenløsning

Ved å tilføre oksygeringsløsning fikk Sigerfjord Fisk til en tredobling av produksjonen av ishavsrøye.

Sigerfjord Fisk har jobbet lenge med oppdrett av ishavsrøye. Med bruk av en oksygeringsløsning fra AGA gikk de fra 7–10 tonn fisk per merd til 25 tonn, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi hadde sannsynligvis ikke vært i produksjon i dag hvis det ikke hadde vært for Solvox DropIn fra AGA, sier daglig leder i Sigerfjord Fisk, Trond Geir Reinsnes, i meldingen.

Selskapet bruker åpne presenningsmerder med åpen bunn i sjøvann. Dette har ført til utfordringer med oksygentilførselen i merden.

I sommermånedene, da temperaturen var gunstig for tilvekst, fikk de et problem med å tilføre tilstrekkelig oksygen via ferskvannet. Dette ga lite tilvekst, høy dødelighet og høy fôrfaktor.

I 2014 begynte selskapet å teste ut en prototyp, og bestilte deretter seks enheter som gjorde at de kan styre oksygennivået i merden.

Ved hjelp av oksygeninnløseren tilsettes oksygenet til vannet i form av mikrobobler som gir lav stigehastighet og derfor lang oppholdstid for oksygenet i vannet.