Pressemeldinger

Se alle artikler

Opphever ILA-forskrift i Nordland

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for ILA i Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland.

Opphevelsen gjelder fra 9. mars går det frem av en melding fra Mattilsynet.

I forbindelse med ILA-utbrudd hos Nova Sea på lokaliteten Hestholmen N i Gildeskål kommune, ble det opprettet et kontrollområde i forskrift vedtatt 31. oktober 2016. Bekjempelsessonen rundt Hestholmen N ble opphevet og tatt inn i overvåkningssonen 9. mars 2017 etter at kravene i forskriftens § 13 var oppfylt.

– Overvåkningssonen skal i tråd med forskriftens § 14 oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Overvåkningssonen rundt Hestholmen N kan dermed oppheves med virkning fra 9. mars 2019. Kravene til sykdomsbekjempelse i hele kontrollområdet er oppfylt, og forskriften kan derfor oppheves i sin helhet, skriver Mattilsynet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.