Pressemeldinger

Se alle artikler

Byenes rolle innen havbruk tema for konferanse

Hva kan byene og det offentlige bidra med for å skape vekst i de marine næringer?

Temaet blir belyst på den nasjonale konferansen MarinMagnet som nå for første gang arrangeres i Bodø. Konferansen går av stabelen 22. og 23. mai - med over 100 påmeldte deltakere.

MarinMagnet er årskonferansen til Storby Marin, som er et nettverk bestående av kommunene Bodø, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Ålesund. Byene kaller seg «innovasjonsmotorer for Norges marine konkurransekraft».

- Konferansen er rettet mot alle som jobber i og med, eller er interessert i marin sektor, heter det i en pressemelding fra havbruksklyngen NCE Aquaculture i Bodø.

Byenes og det offentliges rolle

- Norge står framfor et skifte i økonomien der den marine sektoren vil spille en stor rolle. Byene være med på å legge til rette for vekst og verdiskaping i regionene. Disse spørsmålene vil bli adresserte i Bodø. Konferansen vil stimulere til diskusjon om byenes og det offentliges rolle i denne store omstillingsprosessen, sier Reid Hole, som er prorektor for forskning og utvikling ved Nord Universitet, samt styreleder i Storby Marin. Han er tidligere direktør i Marine Harvest.

Konferansen vil fokusere på samarbeid og vekst innen marin næring. Flere kjente navn står på plakaten, for eksempel:

  • Roy Angelvik, statssekretær i Næring og fiskeridepartementet
  • Jan-Gunnar Winther, direktør i Senter for hav og Arktisk
  • Torger Reve, professor på BI
  • Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks
  • Stein-Gunnar Bondevik, som er direktør i Innovasjon Norge i Brasil, skal lose forsamlingen gjennom konferansen.

Havrommet som satsingsområde

I invitasjonen til konferansen heter det:

«Havrommet er pekt på som ett av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere mat til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.»

Noen av spørsmålene som berøres under årskonferansen er:

  • Hva må Norge, regionene, byene og kommunene gjøre for å oppnå denne ønskede utviklingen?
  • Hvordan er vi «rigget» til en marin satsing?
  • Hvilken rolle skal storbyene ha for å bidra til å sikre utviklingen av blå sektor, en viktig vekstmotor i regionene?
  • Hvordan jobbes det med å skape attraktive arbeidsplasser og tiltrekke talent?

- Når vi nå samler alle de store private og offentlige aktørene her, kan vi sammen finne ut hvordan vi skal legge til rette for bedre samarbeid og vekst i næringa, sier Silje Lovise Tjønna i pressemeldingen.

Hun er trainee i havbruksklyngen som er prosjektleder for MarinMagnet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.