Pressemeldinger

Se alle artikler

Gleder seg over dispensasjon fra fiskeriministeren

Hav Line håper fornuften er i ferd med å seire etter at fiskeriministeren har gitt «Norwegian Gannet» midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands.

– Norwegian Gannet hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper norske kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Det er helt i tråd med bestillingene fra politikerne, og vi er glade for at fiskeriministeren nå ser ut til å la fornuften seire over skremselspropaganda fra konkurrentene våre, sier Hav Lines sjef, Carl-Erik Arnesen i en pressemelding.

Har fått statlig støtte

Milliardbeløp er investert i slaktebåten Norwegian Gannet, som risikerte å måtte legge til kai i stedet for å hente fisken rett fra merdene og ta den direkte til markedet. Skipet bidrar også til å få ned CO2-utslippene.

Hav Line har satset på prosjektet med full involvering av alle relevante myndigheter. Enova, Kystverket og fylkeskommunene har støttet prosjektet med over 30 millioner kroner. Men eter båten var ferdig, har fiskeriministeren forsøkt å stanse prosjektet.

– Mattilsynet, Fylkesmannens miljøavdeling, sentrale forskningsmiljø, politikere og miljøvernorganisasjoner har alle uttrykt sin støtte for prosjektet. Den støtten har nådd frem og nyttet hos regjeringen. Denne saken har handlet om å legge til rette for videre vekst i næringen, samtidig som vi oppfyller de ambisiøse klimamålene Norge har. Det handler også i aller høyeste grad om forutsigbarhet for næringslivet, sier Arnesen i pressemeldingen.

Skal gi løft for dyrevelferden

Selskapet skriver videre at Nofima har dokumentert at prosjektet er et stort løft for dyrevelferden, og at forbrukere får et ferskere og bedre sluttprodukt. Selskapet mener at det er nettopp dette Kvalitetsforskriften skal sikre.

– Vi har i flere måneder bedt regjeringen om å legge frem noen form for dokumentasjon eller faglig støtte for at denne regelen på noe vis hindrer at dårlig fisk havner i markedet. Det har ikke skjedd. Når fiskeriministeren sier vi nå fremover skal finne løsninger, så håper vi han hører på sitt eget fagorgan, Mattilsynet, og lar dem få gjennomslag for reelle løft for fiskekvalitet og fiskevelferd, sier Arnesen.

Dispensasjon i ett år

Produksjonsfisken, som har vært kjernen i kritikken mot prosjektet, utgjør rundt 2–3 prosent av volumet til Norwegian Gannet.

– Det er blitt brukt utrolig mye skremselspropaganda i denne saken. Dispensasjonen gir ett år der vi får motbevist den. Så må vi lese det regjeringen faktisk har lagt inn i dispensasjonen, og det er en del elementer som ved første gjennomlesing ikke gir helt mening. Men vi håper og tror fornuften er i ferd med å seire nå, sier Arnesen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.