Pressemeldinger

Se alle artikler

Kinesisk minister besøker Austevoll sammen med Nesvik

Kinas toll- og veterinærminister besøker Austevoll sammen med fiskeriminister Harald T. Nesvik denne uken.

Kina

Med en økning på 366 mill. kroner er Kina vårt største vekstmarked i 1. kvartal 2019.

Så langt i år er det eksportert sjømat til Kina for 1,3 mrd. kroner, opp 41 prosent fra samme periode i fjor.

For første gang er eksportverdien av laks til Kina høyest, etterfulgt av torsk, makrell og hyse.

Kinesiske konsumenter etterspør stor laks med høyt fettinnhold, egnet for å spises rå.

Norsk torsk, makrell og hyse går inn i kinesisk fiskeindustri, bearbeides og reeksporteres hovedsakelig til Japan, Europa og USA.

– Vi skal vise frem norsk sjømatnæring og diskutere markedsadgang for norsk sjømat til Kina, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

21.–22. mai er Nesvik vertskap for besøk fra minister NI Yuefeng i General Administration of Customs of China, det kinesiske myndighetsorganet som er ansvarlig for blant annet toll og mattrygghet.

– Kina er vårt største vekstmarked i år. At det kinesiske sjømatkonsumet årlig øker mer enn den totale norske sjømatproduksjon, gir et bilde på hvor stort potensial det kinesiske markedet har for norsk sjømateksport. For at sjømatnæringen skal kunne utnytte dette potensialet er vi avhengig av god og forutsigbar markedsadgang, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Etter møter i Oslo med landbruks- og matministeren og direktørene i Mattilsynet og Tolldirektoratet, reiser delegasjonen sammen med fiskeriministeren til Austevoll. Under besøket vil delegasjonen få innblikk i norsk havbruksforvaltning og sjømatproduksjon.

– Norsk sjømat har i lengre tid hatt begrenset adgang til det kinesiske markedet. Vi har gjort flere viktige fremskritt, men det er fortsatt uløste problemstillinger. Jeg har forventninger om at vi skal ta nye skritt fremover i forbindelse med dette besøket, sier fiskeriministeren.