Pressemeldinger

Se alle artikler

Økte brønnbåtens lastekapasitet med 50 prosent

Brønnbåten «Langsund» er forlenget med 14 meter og lastekapasiteten har økt fra 700 kubikkmeter til 1050.

Det er Aas Mek. Verksted som har stått for forlengelse og ombygging av brønnbåten. «Langsund» ble levert fra verftet i 2001.

Da hadde båten en lengde på 43,89 meter og en lastekapasitet på cirka 700 kubikkmeter.

Etter forlengelsen har båten en total lengde på 57,89 meter, heter det i en pressemelding. Skrogseksjonen er bygget av Salthammer Båtbyggeri.

Flere andre grep er gjort: Det er montert nye pumper for å øke sirkulasjonen i lasterom, og dekkshus er forlenget. I dekkshus akter er det montert UV- og filtersystem, og det er montert lasteslanger for lasting både for og akter. Det er også montert nytt produksjonsanlegg for oksygen, og nytt automasjonssystem for sirkulasjon og lastehåndtering.

I maskinrommet er hjelpemotorene skiftet ut og det er montert to Nogva / Scania marine aggregat sett type DI16 90 M, samt nytt generatorsett type Nogva / Deere 6090AFM75.