Pressemeldinger

Se alle artikler

Skardalen Settefisk fikk nei til produksjon av triploid laks

Avslaget kommer fordi Mattilsynet mener at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig.

«Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.», heter det i en melding på Mattilsynets nettside.

Fisken selskapet skulle produsere var ment å inngå i NRS Farming sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

«I følge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021», skriver Mattilsynet.

Vedtaket kan påklages.