Pressemeldinger

Se alle artikler

Her tester Mowi luseskjørt der det tilsettes oksygen

Plany og AGA samarbeider om teknologien, og har med seg Mowi som FoU-partner.

Konseptet som testes kalles Oxyshield, og skal kommersialiseres av Plany. Testingen startet i 2017, og har foregått på Mowis oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.

Oxyshield skal forebygge påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen skal ivareta et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

f6685570dc2d752430eeab476a9ee599 Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø. Foto: Tony Hall

– Foreløpig kan vi ikke konkludere, men jeg vil likevel si at jeg har trua på at konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene, sier Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø i en pressemelding.

Målet er å oppnå bedre fiskevelferd med færre avlusinger, lavere dødelighet og økt fôropptak.

Forsknings- og utviklingsprosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Konseptet testes nå over en hel ny generasjon for sammenligning og ytterligere dokumentasjon.

Fra før finnes Midt-Norsk-ringen, som også skal gi bedre forhold i merder med luseskjørt ved å blåse trykkluft ned i merden.