Pressemeldinger

Se alle artikler

Akva Group fikk kontrakt med Cooke Aquaculture

Akva Group skal levere flere landanlegg til det kanadiske selskapet. Det første skal til Chile.

Det er Akva Group Land Based, et datterselskap av Akva Group, som har inngått en samarbeidsavtale med Cooke Aquaculture.

Avtalen innebærer potensielt levering av flere større landbaserte smoltprosjekter, ifølge en børsmelding.

Det første anlegget skal bygges i Chile, og endelig kontrakt skal inngås i tredje kvartal i år. Leveransene skal skje fra fjerde kvartal i år og to år fremover i tid, ifølge meldingen.